Resources, documentaties, handleidingen

What is Visual Objects - the origine

Visual Objects is an object-oriented computer programming language that is used to create software programs that operate primarily under Windows. Although it can be used as a general-purpose programming tool, it is almost exclusively used to create database programs.

The original Visual Objects project (code-named Aspen) was started as part of Nantucket's attempts to bring the Clipper language to Windows, and move from the procedural to the object-oriented style. It also converted Clipper from a p-code system to being a true native compiler and introduced more elements of the C language (such as typed variables), while including Windows extensions (such as COM, ODBC, and later ADO). With its symbol datatype, it offers the ability to form name-based linkages, which may be used to connect menu events to object methods or form direct linkages between server columns and controls.

The Windows version was finally brought to market by Computer Associates. Unfortunately it was released before it was market-ready and in almost head-to-head competition with the first release of Borland's Delphi product. The language is still in use however the last release by GrafX Software was in Februari 2011 (VO 2.8 SP4). The next incarnation of the Visual Objects language is Vulcan.NET 3.0, launched in August 2013, written by GrafX from scratch to be both Visual Objects compatible and be a true CLS compliant .NET language, taking full advantage of the .NET framework.

xBase is the generic term for all programming languages that derive from the original dBASE (Ashton-Tate) programming language and database formats. These are sometimes informally known as dBASE "clones". While there was a non-commercial predecessor to the Ashton-Tate product (Vulcan written by Wayne Ratliff), most clones are based on Ashton-Tate's 1986 dBASE III+ release/scripts written in the dBASE III+ dialect are most likely to run on all the clones.

Clipper is a computer programming language that is used to create software programs that originally operated primarily under DOS. Although it is a powerful general-purpose programming language, it was primarily used to create database/business programs.

 • Visual Objects 2.8 - request page for an evaluation edition ( website terminated )
 • Vulcan.NET 3.0 - request page for an evaluation edition ( website terminated )
 • X# of X Sharp - the future of XBase ( XIDE and .NET )
:

Resources

Hieronder zijn specifieke resources te vinden die u kan aanwenden in uw (zelf)studie met Visual Objects. Naast PDF's met handleidingen, uitleg van de Visual Objects IDE, de taal, classes, functies, procedures en commando's, zal u ook software vinden welk u kan aanwenden. Deze softwares zullen eerder informatieve demonstratieversies zijn, wat niet wil zeggen dat u er helemaal niets mee kan doen.
 
Ook zal u kunnen doorklikken naar sites waar bijkomende demonstratiesoftware te vinden is of waar zeer interessante uitbreidingen aangeboden worden.
 
CAVO

CAVO FTP resource

In het verleden was er een site www.knowvo.com en support.cavo.be, maar deze laten het steeds vaker afweten. Naast deze sites is er ook een ftp.cavo.com site maar deze laat het ook afweten. Men promoot liever Vulcan en doet er alles aan om Visual Objects ontwikkelaars naar Vulcan te brengen.
 
Toch bevatte die publieke site interessante stukjes code en documenten. Ook specifieke documenten van sprekers op een CA Visual Objects meeting waar men in technische sessies specifieke toppics voorstelde.
 
Omdat deze resources gaan over de verschillende versies, zijn deze enkel ter studie. U kan deze importeren in de Visual Objects IDE, maar verwacht niet dat u deze foutlook kan compileren. In de loop der jaren zijn er recentere versies van Visual Objects op de markt gekomen en zijn verbeteringen aan de IDE, taal, compiler, linker, classes, procedures, functies, bibliotheken gebeurt waarbij u de code, waar nodig, manueel zal moeten aanpassen.
 
De inhoud van die ftp.cavo.com site kan u hier vinden.
 
pubcavo of download pubcavo.zip ( ± 230 MB )
 
CAVO27

CAVO27 staat voor Computer Associates Visual Objects 2.7

Hier zijn de onderstaande handleidingen terug te vinden in PDF formaat. Dit voor zelf-educatieve doeleinden.
 • VO27GS - Getting Started Guide - Provides an overview of the design and features of Visual Objects. Describes object-oriented programming (OOP), and provides a complete tutorial that allows you to create your first Visual Objects application.
 • VO27PG - Programmers Guide - Three-part reference guide for programmers:
 • Chapters 1-3, Moving from Character Mode to Windows - Provides an overview of developing applications in Visual Objects, focusing on the differences between programming in DOS and Microsoft Windows environment. 
 • Chapters 4-19, Subsystems - Helps programmers understand certain aspects of the Visual Objects language. It contains a general discussion of the concept of components and how they fit into the architecture of Visual Objects and goes on to discuss the standard components in detail.
 • Chapters 20-27, Language Elements and Program Structure - Contains specific information about the Visual Objects language that you will not find in any of the other reference materials, such as specifics on data types and operators. It also presents other aspects of the language by grouping together components that are more exhaustively defined in other reference guides.
 • VO27SSA - South See Adventures, an Exploration of VisualObjects (tutorial met code) - The South Seas Adventures tutorial allows you to take a hands-on tour of a sample application. You will discover how quickly and easily you can begin developing your own applications in Visual Objects.
 • VO27UG - IDE User Guide - Explains how to use the various features and tools of the Visual Objects integrated development environment (IDE).

vo27gs.pdf 5313 Kb
vo27pg.pdf 4401 Kb
vo27ssa.pdf 2037 Kb
vo27ug.pdf 8382 Kb

 
CAVO28

CAVO28 staat voor Computer Associates Visual Objects 2.8

Hier is een demo versie van Visual Objects 2.8 SP1 te vinden. Met deze demo of trial versie kan u alle toepassingen ontwikkelen, testen en uitvoeren. U kan evenwel geen executable genereren, maar het is een prachtig instrument om u Visual Objects eigen te maken.
 • SETUPVO28TRIAL - demonstratie versie van Visual Objects 2.8 servicepack 1
 • WHATSNEW28SP1 - Laatste updates over deze versie (eb bugfixes tov 2.7)
 
DATAMODEL

Database ontwerp

Er bestaan verschillende systemen om een datamodel te ontwikkelen. Van eenvoudige tot vrij ingewikkelde en complexe tools. Sommige zijn gratis, andere zijn echte prijsbeesten.
 
 
MS SQL

MS SQL 2008 Express

Ook Visual Objects kan gebruik maken van een (gratis) Microsoft SQL server. Traditioneel werken vele VO ontwikkelaars met dBase III, dBase IV en FoxPro compatibele bestanden omdat men hun oudere systemen welk in Clipper draaiden moest blijven ondersteunen. Visual Objects kan standaard via ODBC gebruik maken van verschillende databases gaande van dBase, MS Access, MS SQL server, MySQL,...
 
Bij een standaard Visual Objects versie ga je gebruik moeten maken van een ODBC configuratie. Met VO2ADO kan je evenwel dit volledig vanuit uw programma doen. Er moet dus op voorhand geen extra ODBC configuratie worden opgezet. Het grote voordeel met een SQL server is dat je het database werk kan overlaten aan de SQL server.
 
Hierna is beschreven hoe MS SQL 2008 Express Server te installeren op een Windows XP systeem. Best werd het toestel bijgewerkt tot de laatste Windows Updates.
 
Algemene installatie traject (32bit = x86). Voor 64bit PC gebruik de x64 bestanden:
 • Microsoft .NET FrameWork 3.5 - Dit kan u via Windows Update installeren of dotnetfx35setup hier downloaden en installeren. Geen paniek, .NET installeren duur wel even.
 • De volgende stap is een resentere Windows Installer installeren. Hiervoor voer je WindowsServer2003-KB942288-v4-x86 uit.
 • Daarna dien je Windows PowerShell nog te installeren: WindowsServer2003-KB968930-x86-ENG
 • Na deze stappen de PC herstarten en een Windows Update laten uitvoeren.
 • Hierna kan je de SQL 2008 Express server installeren: SQLEXPRWT_x86_ENU (zie link: Basis instructies)
 • Indien je enkel de SQL Management Studio wil installeren om een remote SQL server aan te spreken, dan installer je de SQL tools: SQLEXPRWT_x86_ENU. Deze worden bij de server installatie automatisch mee geïnstalleerd op de PC.
 • Na reboot en even de Windows Update laten draaien, kan je uw server ook berschikbaar maken vanuit een andere PC. Hiervoor moet je wel even de firewall aanpassen. Dit kan via een CMD venster met volgende instructies achter de C:\ prompt:
netsh firewall set portopening protocol = TCP port = 1433 name = "SQLPort TCP 1433" mode = ENABLE scope = SUBNET profile = CURRENT
 
netsh firewall set portopening protocol = UDP port = 1433 name = "SQLPort UDP 1433" mode = ENABLE scope = SUBNET profile = CURRENT
 
netsh firewall set portopening protocol = UDP port = 1434 name = "SQLPort UDP 1434" mode = ENABLE scope = SUBNET profile = CURRENT
 
netsh firewall add allowedprogram "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" "MS SQL server" Enable
 
netsh firewall add allowedprogram "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe" "MS SQL Browser" Enable
 
Hierna is uw SQL server bereikbaar vanuit een 2de of 3de PC.
 
 
Basis instructies: SQLEXPRWT_x86_ENU
 
 
MS SQL 2008 Express server:
 
 
Voor installaties onder Windows 7 en/of Windows 8, kan je beter MS SQL 2008 Express R2 downloaden. De installatie loopt ongeveer hetzelfde. De configuratie van de firewall is wel wat ingewikkelder indien je uw SQL server ter beschikking wil stellen voor andere PC's.
 
Voor (lokale) softwareontwikkeling (op eigen PC) moet de SQL server niet publiek staan en is de firewall instelling niet nodig.
 
OLE-DB

OLE-DB Drivers

Met OLE-DB drivers kan u met VO2ADO gebruik maken om een verbinding te maken naar een SQL server. Sommige Windows machines zouden wel eens een driver kunnen missen. Hier zijn de voornaamste OLE-DB drivers te vinden.
 
Provider=SQLNCLI10.1
 • sqlncli-2008-x86 - Native SQL driver voor SQL Server2008, 32bit, WinXP en hoger
 • sqlncli-2008-x64 - Native SQL driver voor SQL Server2008, 64bit, WinXP en hoger

Provider=SQLNCLI11.1

 • sqlncli-2012-x86 - Native SQL driver voor SQL Server2012, 32bit, Win7 en hoger
 • sqlncli-2012-x64 - Native SQL driver voor SQL Server2012, 64bit, Win7 en hoger
 
 
Een SQL connect string vergeten? Een overzicht kan u vinden op onderstaande link:

www.connectionstrings.com

 
Een voorbeeld van een connectstring naar een MS SQL server kan zijn:
 
cConnectString := "Provider=SQLNCLI10.1;Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;
Pwd=myPassword;"
 
 
Een connectstring kan u ook construeren met behulp van een filename.UDL bestand.
 
 
 
Meestal heeft het besturingssysteem reeds een geschikte OLE-DB driver via de Windows Updates.
Dit is "just in case" de driver niet aanwezig is.
 
PICTURES

Pictures - Bitmap & Icon editors

Visual Objects is geen programma om bitmaps te bewerken, hoewel er een kleine bitmap editor in de IDE vervat zit om BMP's en ICON's aan te maken. Je zou eventueel wel een bitmap editor in Visual Objects kunnen ontwikkelen, maar er zijn al zoveel editors op het Internet te vinden.
 • Paint.NET - Gebruiksvriendelijk grafisch programma
 • IcoFX - The Professional Icon Editor
 
SOAP

Simple Object Access Protocol (SOAP)

In het kort uitgelegd, is SOAP een protocol om webservices aan te spreken gebruik makend van een wsdl link.
Een handige tool om meer inzicht te krijgen in dit is gebruik te maken van een gratis tooltje: soapUI. Een handleiding voor het gebruik van soapUI maakt het nog iets handiger.
 
Onderstaande code kan gebruikt worden om een BTW nummer (VAT number) te testen via SOAP.
Parameters die dienen te worden doorgegeven zijn te vinden op de EU website: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=en
 

LOCAL oXmlHttp       AS OleAutoObject
LOCAL cSoapEnv       AS STRING
LOCAL
cURL           AS STRING
LOCAL cCountryCode   AS STRING
LOCAL
cVatNumber     AS STRING

cCountryCode := "BE"            // Invullen BE of andere landcode
cVatNumber   := "**********"    // BTW/VAT number volgens de landcode

cURL := "http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService"

cSoapEnv := ""
cSoapEnv := cSoapEnv + "<soapenv:Envelope xmlns:soapenv='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:urn='urn:ec.europa.eu:taxud:vies:services:checkVat:types'>" + CRLF
cSoapEnv := cSoapEnv + "<soapenv:Header/>" + CRLF
cSoapEnv := cSoapEnv + "<soapenv:Body>" + CRLF
cSoapEnv := cSoapEnv + "   <urn:checkVat>" + CRLF
cSoapEnv := cSoapEnv + "      <urn:countryCode>" + cCountryCode + "</urn:countryCode>" + CRLF
cSoapEnv := cSoapEnv + "      <urn:vatNumber>" + cVatNumber + "</urn:vatNumber>" + CRLF
cSoapEnv := cSoapEnv + "   </urn:checkVat>" + CRLF
cSoapEnv := cSoapEnv + "</soapenv:Body>" + CRLF
cSoapEnv := cSoapEnv + "</soapenv:Envelope>" + CRLF

MemoWrit( "soapRequest.txt", cSoapEnv )         // testing purpose
oXmlHttp := OLEAutoObject{ "MSXML2.XMLHTTP" }
IF oXmlHttp:Init
   oXmlHttp:Open( "POST", cURL, FALSE )
   oXmlHttp:SetRequestHeader( "SOAPAction", cURL )
   oXmlHttp:Send( cSoapEnv )
   cSoapEnv := oXmlHttp:responsexml:xml
   MemoWrit( "soapReceive.txt", cSoapEnv )      // testing purpose
END
 
SQL

Verzamelde informatie over SQL

ms - asp.net deploydb cs.pdf 635 Kb
ms - backup and restore of sql server databases.pdf 2931 Kb
ms - data access for highly scalable solutions.pdf 8902 Kb
ms - data analysis expressions - dax - reference.pdf 2370 Kb
ms - data mining extensions - dmx - reference.pdf 1438 Kb
ms - getting started with microsoft sharepoint server 2010.pdf 730 Kb
ms - installing or upgrading to the sql server 2008 database engine.pdf 786 Kb
ms - integration services - extending packages with scripting.pdf 1179 Kb
ms - introducing microsoft sql server 2008 r2 e-book.pdf 11368 Kb
ms - introducing microsoft sql server 2008 r2.pdf 7934 Kb
ms - introducing microsoft sql server 2012.pdf 11026 Kb
ms - introducing system center 2012.pdf 12747 Kb
ms - master data services.pdf 2354 Kb
ms - microsoft sql server 2008 database engine - common criteria evaluation.pdf 996 Kb
ms - microsoft sql server alwayson solutions guide for high availability and disaster recovery.pdf 1223 Kb
ms - microsoft sql server analysis services multidimensional performance and operations guide.pdf 6076 Kb
ms - microsoft system center - cloud management with app controller.pdf 15186 Kb
ms - microsoft system center - troubleshooting configuration manager.pdf 6512 Kb
ms - monitor and tune for performance.pdf 699 Kb
ms - moving apps to the cloud 3rd edition.pdf 3503 Kb
ms - multidimensional model programming.pdf 4750 Kb
ms - optimized bulk loading of data into oracle.pdf 998 Kb
ms - quickstart - learn dax basics in 30 minutes.pdf 1068 Kb
ms - remote blob storage for microsoft sharepoint server 2010.pdf 434 Kb
ms - sharepoint server for business intelligence.pdf 1137 Kb
ms - sql server 2005 for oracle professionals.pdf 487 Kb
ms - sql server 2008 - express datasheet.pdf 168 Kb
ms - sql server 2012 overview.pdf 407 Kb
ms - sql server 2012 performance white paper.pdf 333 Kb
ms - sql server 2012 transact-sql dml reference.pdf 1537 Kb
ms - sql server 2012 tutorials - analysis services data mining.pdf 1349 Kb
ms - sql server 2012 tutorials - analysis services multidimensional modeling.pdf 1970 Kb
ms - sql server 2012 tutorials - analysis services tabular modeling.pdf 730 Kb
ms - sql server 2012 tutorials - reporting services.pdf 855 Kb
ms - sql server 2012 tutorials - writing transact-sql statements.pdf 422 Kb
ms - sql server 2014 datasheet.pdf 1125 Kb
ms - sql server community faqs manual.pdf 5912 Kb
ms - sql server distributed replay.pdf 1075 Kb
ms - sql server reporting services admin guide.pdf 628 Kb
ms - sql server to sql server pdw migration guide.pdf 1354 Kb
ms - sqlcat's guide to bi and analytics.pdf 4626 Kb
ms - sqlcat's guide to high availability disaster recovery.pdf 1547 Kb
ms - transact-sql data definition language - ddl- reference.pdf 5065 Kb
ms - windows azure sql database tutorials.pdf 4160 Kb
ms - xquery language reference.pdf 2196 Kb
ms doc - partitioned table and index strategies using sql server 2008.pdf 768 Kb
ms doc - sql server replication using sql server 2008 r2.pdf 386 Kb
ms doc - testing sql servers query optimizer.pdf 71 Kb
ms doc - troubleshooting performance problems in sql server 2008.pdf 866 Kb
programming with transact-sql.pdf 225 Kb
que - teach yourself sql in 21 days.pdf 2916 Kb
sql basis.pdf 572 Kb
sql server essential guide final.pdf 3369 Kb
sql tutorial.pdf 2396 Kb
sybase - transact-sql users guide.pdf 10282 Kb

 

USENET

User Groups - USENET

Via de nieuwsgroepen kan u deel nemen aan een wereldwijd CA Visual Object forum.
De standaard adressen van de nieuwsservers zijn:
 • news1.cavo.com
 • news2.cavo.com
Evenwel maak ik liever gebruik van de Google discussie groep
Een alternatief is een news reader te gebruiken.
 • XanaNews is een degelijke newsgroup reader
 
WEBLINKS

Websites met meer informate over CA Visual Objects en 3th party producten

De originele website van Visual Object - www.cavo.com

De ontwikkelaar van CA Visual Object, www.grafxsoft.com, verdeelt ook software en 3th party bibliotheken en tools voor Visual Objects en Clipper. Bijkomend is er software te vinden voor Vulcan.NET en Microsoft development tools.

 • VOTOOLS - bBrowser bibliotheek
 • FABTOYS - Bibliotheken en tools voor CA VO 1.0 tot 2.8
 • CLASSMATE - Bijkomende Class bibliotheek
 • VO2ADO - Gebruik OLE-DB data sources, zonder Microsoft ODBC
 • VOPP - VO Productivity Pack
XML

XML Tools

Er bestaan verschillende XML validators, en andere tools.
 

exchanger_xml_editor_installer.exe 51543 Kb
xmlnotepad.msi 1872 Kb

 

Search

News

Visual Object - yhea!

Contact

enkel op afspraak

Wauters IT - bvba

Hazelarenlaan 9 bus 2
BE - 3500 HASSELT
+32 (0)474 898 379